Resmi Gazete 20 Temmuz 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 20 Temmuz 2022 tarihli ve 31898 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Peki 20 Temmuz 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

20 TEMMUZ 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLKE KARARLARI

–– Tabiat Varlıklarını Muhafaza Merkez Kurulunun, Doğal Sit Alanları Muhafaza ve Kullanma Şartları Prensip Kararı (No: 113)

–– Tabiat Varlıklarını Müdafaa Merkez Kurulunun, 98 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Rüzgâr Gücü Santralleri (RES) Unsur Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Unsur Kararı (No: 114)

–– Tabiat Varlıklarını Müdafaa Merkez Komitesinin, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Gücü Santralleri (GES) Prensip Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Unsur Kararı (No: 115)

–– Tabiat Varlıklarını Muhafaza Merkez Komitesinin, Tabiat Varlığı Olarak Belirlenecek Anıt Ağaçların Tespitine Ait Unsur Kararı (No: 117)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/6/2022 Tarihli ve E: 2022/19, K: 2022/74 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/3/2022 Tarihli ve 2019/21111 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2019/13361 Müracaat Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARLARI

–– Sayıştay Başkanlığının 18/07/2022 Tarihli ve 16 Sayılı Kararı

–– Sayıştay Başkanlığının 18/07/2022 Tarihli ve 17 Sayılı Kararı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.