Londra Queen Mary Üniversitesi’nin ScienceFocus’taki bir raporuna göre, bilim insanları DNA’nın havadan toplanabileceğini keşfetti. Adli tıp, antropoloji ve halk sağlığından araştırmacılar, böyle bir keşfin havadaki hastalıkların nasıl yayıldığını anlamaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Keşif dünyayı saran COVID-19 pandemisinin yayılmasını anlamada önemli bir adım olarak tanımlanıyor. KEŞİF NASIL YAPILDI? Ekip, hava örneklerinden hayvan türlerini tanımlamak için çevresel