BDDK, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun “Tasarruf Finansman Şirketlerinin İntibak Süreci” başlıklı Geçici 7’nci maddesi kapsamında sürecin nasıl işleyeceğinden faaliyetlerin ne şekilde devam edeceğine ve müşterilerin haklarına kadar gündeme gelen birçok sorunun yanıtını resmi internet sitesinde yayımladı. Buna göre, söz konusu geçici madde uyarınca, halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketler