İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’ndan sonra Kafkaslar’daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği ABD’de nasıl yorumlandı? Güney Kafkaslar’daki durum zaten sallantıdaydı. Defalarca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamak gerektiğini dile getirdik. Azerbaycan topraklarının işgali süremezdi. Ermenistan’ın güvenlik endişeleri süremezdi. Geçtiğimiz sonbaharda yaşanan savaş neticesinde bölgedeki jeopolitik dengeler değişti. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ilk defa Güney Kafkaslar’daki