Yaklaşık 65 milyon yıl önce oluşan Alpler, Avrupa’nın en genç ve en yoğun nüfuslu dağ silsilesini oluşturuyor. Afrika ve Avrasya tektonik plakalarının çarpışması ile oluşmuştur. Alpler bölgesinde 14 milyon insan yaşıyor ve her yıl 120 milyon kişi ziyaret ediyor, bu da özellikle İsviçre ekonomisinin en önemli gelir kalemini oluşturuyor. ‘Dört binlik’ diye isimlendirilen 4.000 metreden