Louvain Katolik Üniversitesi’nin 42 ülkede yaptığı araştırmada; geniş aile, komşuluk, mahalle ve dayanışma kültürlerine bağlı olarak ebeveyn tükenmişliğinin en az Türkiye, Küba, Peru ve Tayland’da yaşandığı ortaya çıktı. Ebeveyn tükenmişliğinin en yoğun yaşandığı ülkelerin ise Belçika, ABD, Polonya, Burundi, Fransa, Rusya, Finlandiya, İsviçre ve Hollanda’da olduğu tespit edildi. “İNSAN İLİŞKİLERİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ” Tükenmişlik sendromunu,