TSE Başkanı Şahin: “Sanayi bölgelerinin standartlara ulaştırılmasına katkı sağlamak, yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmaktır”

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Sertifikasyonunu değerlendiren Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Sanayi bölgelerinin uluslararası standartlara ulaştırılmasına katkı sağlamak, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), diğer uluslararası mevzuat, adaptasyonlar ile yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmaktır” dedi.

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi programında TSE’nin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Şahin, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar sunduğunu, yenilikçi çözümler ile iş dünyasının bu süreçte ihtiyaç duyabileceği; Yeşil OSB sertifikasyonu, çevre etiketi ve atık yönetimi, sürdürülebilir finans, sera gazı emisyonu doğrulama, yaşam döngüsü analizi, elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi hizmetleri vermeye hazır hale geldiğini söyledi.

“Organize sanayi bölgelerinin üzerine de belirli sorumluluklar yüklenmiştir”

İklim Değişikliğinin etkilerini en aza indirme ve sürdürülebilir sanayi için Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na eklenen “Yeşil OSB” tanımı ile ilgili Değerlendirmede bulunan TSE Başkanı Şahin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması kapsamında küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecenin altında tutulmasına yönelik birçok çalışma yapıldığını hatırlattı. Sektörlerin ve ülkelerin net sıfır karbon hedefi için taahhütler verdiğini yol haritaları ve programlar hazırlayarak mevzuatlar yayınladığını söyleyen Şahin, “Ülkemizin de Paris Anlaşması çerçevesinde sunmuş olduğu Ulusal Katkı Beyanı artıştan azaltım olacak şekilde yüzde 21 oranında, sera gazı emisyon azaltım hedefi taahhüdü verilmiş olup, COP 27’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından bu azaltım oranı yüzde 41 olarak revize edilmiştir. Bütün bu çalışmalar kapsamında iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir bir sanayi için, organize sanayi bölgelerinin üzerine de belirli sorumluluklar yüklenmiştir” diye konuştu.

“Yeşil OSB Belgelendirme Programı” oluşturuldu

Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planında, Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sisteminin uygulanmaya alınmasına yönelik olarak teknik ve idari çalışmaların tamamlanması görevinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE’ye verildiğini ifade eden Şahin, “Bu sorumluluklar doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TSE’nin katkıları ile ‘Yeşil OSB Belgelendirme Programı’ oluşturulmuştur. Bu Yeşil OSB belgelendirme programının amaçlarından birisi ülkemizde yer alan sanayi bölgelerinin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ‘Sürekli Gelişim’ prensibi benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırılmasına katkı sağlamaktır. Diğeri ise; OSB yönetimlerinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında bünyelerindeki firmalara katkı sağlayacak şekilde organizasyonlarını geliştirmesi. OSB bünyelerindeki firmalarımızın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve diğer uluslararası mevzuat ve standartlara adaptasyonlarını ve yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmaktır” dedi.

Yeşil OSB Sertifikasına Öncelik

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilmesi ve öncelikli olarak değerlendirilmesine imkan tanımak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Şahin, “OSB’lere verilecek kredilere ilişkin hususlar düzenlemede ifade edilmiştir. Bu düzenleme ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunduğu kredi sağlama mekanizmalarında Yeşil OSB sertifikasının öncelikli olarak değerlendirileceği belirtilmektedir” diye konuştu.

Hazırız Mesajı

Yeşil Organize Sanayi Bölgesi programında TSE’nin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Şahin, “TSE, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar sunarak, yenilikçi çözümler ile işletmelerin önünü açmak amacıyla, bir Sürdürülebilir Dönüşüm Programı başlatmış ve iş dünyamızın bu süreçte ihtiyaç duyabileceği; Yeşil OSB sertifikasyonu, çevre etiketi ve atık yönetimi, sürdürülebilir finans, sera gazı emisyonu doğrulama, yaşam döngüsü analizi, elektrikli araç ve şarj altyapıları başta olmak üzere her türlü hizmeti vermeye hazır hale gelmiştir” ifadelerini kullandı. – ANKARA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir