YÖK’ten Türkiye’de ilk kez ‘Yükseköğretim Şurası’

Yükseköğretimin dinamik bir süreç olduğunu ve bundan dolayı da ortak bir mutabakat zemininin birden fazla paydaşın fikir beyanları ile sağlanabileceğini belirten YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Genel olarak eğitim sistemi ve yükseköğretim toplumun bütün kesimlerini ilgilendirmekte olup, ülkemiz için de yükseköğretim nitelikli bilginin üretildiği, bunun toplum yararına sunulduğu en stratejik alanlardan biridir. Dolayısıyla böylesine önemli bir sistemi ilgilendiren konu ve sorunların bütün paydaşların katılımıyla müzakere edilmesini çok önemsiyoruz. Böylesi bir ihtiyaçtan dolayı ‘Yükseköğretim Şurası’nı yapmaya karar verdik. Bu şurada toplumun çeşitli kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla gündemin belirlenmesi yine söz konusu temsilcilerle öne çıkan konuların müzakere edilmesi ve YÖK’ e yol haritası sunulması çok önemlidir. Bugün duyurduğumuz Yükseköğretim Şurası bu amacı gerçekleştirmek için düzenlenecektir” ifadelerini kullandı.

“Bu şuranın amacı Türk yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamaktır”
Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan şuranın amacının Türk yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamak olduğunu vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, “Bilindiği üzere şura, bir alanla ilgili olarak oluşturulan danışma kurulunu ve en geniş katılımlı toplantıyı ifade eder. Şuralarda, ilgili alanda politika yapıcı, karar verici ve uygulamacılara dönük tavsiye niteliğinde kararlar alınır. Bu yönüyle şuralar, alanlara ilişkin birer politika oluşturma aracı olarak görülebilir. Bu şuranın amacı Türk yükseköğretim sistemini 2023’e hazırlamaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak ülkemizde ilk defa, yükseköğretimle ilgili çeşitli güncel konu ve sorunların tartışılacağı ve uzlaşı sağlanan tekliflerin YÖK’e iletileceği ‘Birinci Yükseköğretim Şurası’ yapılacaktır” diye konuştu.

“Geniş mutabakat arayan ve hemen hayata geçirilecek somut önerilerin çıkacağı bir şura olmasını planlıyoruz”
İlgili bütün paydaşlara YÖK tarafından düzenlenecek olan şuraya dair ön bilgilerin ve öneri taleplerinin yer aldığı bir yazı yollandığını söyleyen Saraç, “Katkılarını beklediğimiz kurumların başında elbet üniversiteler, TÜBITAK, ÖSYM, TÜBA, Kalite Kurulu gibi yükseköğretim ile doğrudan ilgili kurumların yanısıra, ilgili bakanlıkların temsilcileri, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilgili komisyonlardaki parti temsilcileri Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sanayi ve Ticaret Odalarının üst kuruluşlarının temsilcileri, meslek odaları ve derneklerinin temsilcileri, üye sayısı en fazla üç eğitim sendikasının temsilcileri de yer alacaktır. Görüşülecek başlıklarla geniş mutabakat arayan ve hemen hayata geçirilecek somut önerilerin çıkacağı bir şura olmasını planlıyoruz” dedi.

“Gündem maddeleri kurum ve kuruluşların önerileri ile şekillenecek”
Şura gündeminin paydaşlar ile birlikte ortak bir eksen çerçevesinde oluşturulmasının planlandığına dikkat çeken Saraç, “İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla çeşitli mesleki kuruluşların üst düzey yöneticilerine hitaben yazdığımız yazıda, YÖK’ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı konulardan birisinin de paydaşların katılımıyla ülkemizde ilk kez bir ‘Yükseköğretim Şurası’ düzenlenmesinin olduğunu belirttik. Kasım ayında geniş katılımlı şekilde yapılacak ‘1. Yükseköğretim Şurası’nın gündeminin söz konusu kurum ve kuruluşlardan gelecek önerilere göre şekilleneceği ifade ettik. Dolayısıyla gündem maddeleri biraz evvel zikrettiğimiz kurum ve kuruluşların önerileri ile şekillenecek” açıklamasında bulundu.

“1. Yükseköğretim Şurası, Türk yükseköğretiminde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacak”
Şuranın yeni YÖK’ün ‘yükseköğretimde katılımcılık’ ilkesinin bir tezahürü olduğunun altını çizen Saraç şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere YÖK yükseköğretimle ilgili kendisine yasalarla verilen görev ve sorumlulukların bilincinde olup, ‘daimi tekamül’ anlayışıyla, bir plan ve felsefi bakış içinde hareket etmekte, sistemin gelişmesine akademik ve idari açıdan liderlik etmeye çalışmaktadır. Yeni YÖK, eğitim kurumlarının topluma ait olduğu ve topluma hizmet için var olduğu düşüncesini benimsemekte olup bu anlayışla ilişkili olarak ‘yükseköğretimde yetki devri, gücün paylaşılması, birlikte yönetim’ gibi kavramlara önem vermekte ve buna dönük bazı mevzuat düzenlemeleri ve yetki devri süreçlerini sürdürmektedir. 1. Yükseköğretim Şurası, Türk yükseköğretiminde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacak. Yükseköğretimde geniş bir mutabakatla daha iyiyi arayan bir süreç olmasının arzu ettiğimiz 1. Yükseköğretim Şura’sının aynı zamanda yükseköğretim tarihimizde en geniş çerçevede katılımcılığı arayan ilk girişim olacaktır. Tüm paydaşların katkılarının şuranın başarısı için çok önemlidir ve tüm paydaşları bu sürece katkı sağlamaya çağırmaktayız.”

Şura kasım ayında Ankara’da yapılacak
Yazı yazılan kurumlardan 27 Temmuz tarihine kadar görüşlerini bildirmeleri istendi. Şura hazırlıkları paydaşlardan görüşlerin toplanmasıyla başlayacak. Toplanan bu görüşler tasnif edilerek askıya çıkarılacak. İlgili tüm tarafların ileteceği görüşler sonucunda şuranın gündemi belirlenecek ve farklı oturumlarda gündem maddeleri tartışıldıktan sonra konulara ilişkin teklifler, değerlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için YÖK Genel Kurulu’na sunulacak.

Utku Şimşek – Erdinç Türkcan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir